Walne Zgromadzenie 2022

16 września 2022

Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” zawiadamia, że działając na podstawie § 46 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 1 października 2022 r. (sobota) o godz. 11.00, Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:

zawiadomienie o zwołaniu WZ w dniu 01.10.2022

Komunikat o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 1.10.2022