Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” na kadencję 2022-2025

 od dnia 1 stycznia 2024 r.

 

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN Dimitrios Degles
Zastępca Przewodniczącego RN Kamil Zajączkowski
Sekretarz RN Stanisław Marczuk
Przewodniczący Komisji: 
Rewizyjnej Izabela Wieczorkowska
Techniczno-Eksploatacyjnej Mieczysław Kornacki

Członkowie

Janusz Kowalczuk
Stefan Nickerl
Tomasz Okrasa
Ryszard Sawarzyński

Komisja Rewizyjna 

Izabela Wieczorkowska Przewodnicząca
Janusz Kowalczuk
Stefan Nickerl
Tomasz Okrasa
Kamil Zajączkowski

Komisja Techniczno-Eksploatacyjna 

Mieczysław Kornacki Przewodniczący
Dimitrios Degles
Stanisław Marczuk
Ryszard Sawarzyński

 

Członkowie Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304 (II p.) w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:30.