Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” na kadencję 2022-2025

po zmianach w składzie Prezydium na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 24.08.2023 r.

 

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN Dimitrios Degles
Zastępca Przewodniczącego RN  
Sekretarz RN Tomasz Okrasa
Przewodniczący Komisji: 
Rewizyjnej Izabela Wieczorkowska
Techniczno-Eksploatacyjnej Janusz Sławiński

Członkowie

Stanisław Ignaciuk
Katarzyna Jankowska
Mieczysław Kornacki
Janusz Kowalczuk
Stanisław Marczuk
Stefan Nickerl
Ryszard Sawarzyński
Janusz Sławiński
Izabela Wieczorkowska
Kamil Zajączkowski

Komisja Rewizyjna 

Izabela Wieczorkowska Przewodnicząca
Stanisław Ignaciuk
Janusz Kowalczuk
Stefan Nickerl
Tomasz Okrasa
Kamil Zajączkowski

Komisja Techniczno-Eksploatacyjna 

Janusz Sławiński Przewodniczący
Dimitrios Degles
Katarzyna Jankowska
Mieczysław Kornacki
Stanisław Marczuk
Ryszard Sawarzyński

 

Członkowie Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304 (II p.) w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:30.