Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” na kadencję 2022-2025

po wyborach na Walnym Zgromadzeniu w dniu 1.10.2022 r. i ukonstytuowaniu się

 

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN Stefan Nickerl
Zastępca Przewodniczącego RN Dimitrios Degles
Sekretarz RN Stanisław Marczuk
Przewodniczący Komisji: 
Rewizyjnej Izabela Wieczorkowska
Techniczno-Eksploatacyjnej Janusz Sławiński

Członkowie

Stanisław Ignaciuk
Katarzyna Jankowska
Mieczysław Kornacki
Janusz Kowalczuk
Tomasz Okrasa
Ryszard Sawarzyński
Janusz Sławiński
Izabela Wieczorkowska
Kamil Zajączkowski

Komisja Rewizyjna 

Izabela Wieczorkowska Przewodnicząca
Dimitrios Degles
Stanisław Ignaciuk
Janusz Kowalczuk
Stefan Nickerl
Tomasz Okrasa
Janusz Sławiński
Kamil Zajączkowski

Komisja Techniczno-Eksploatacyjna 

Janusz Sławiński Przewodniczący
Dimitrios Degles
Katarzyna Jankowska
Mieczysław Kornacki
Stanisław Marczuk
Tomasz Okrasa
Ryszard Sawarzyński

 

Członkowie Rady Nadzorczej SMB „Osiedle Kabaty” pełnią dyżur w siedzibie Spółdzielni przy ul. Bronikowskiego 9, pok. 304 (II p.) w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 17:00 – 18:30.