Zarząd

Prezes Zarządu Andrzej Kornacki
Wiceprezes Zarządu Jarosław Kozłowski