Wybudowanie “Galerii Kabaty”

14 lutego 2018

Wybudowanie “Galerii Kabaty” jako centrum handlowego o rozmiarach porównywalnych z Galerią Mokotów zmieni dramatycznie warunki życia mieszkańców. Dla tych Państwa, którzy uważają że budowa gigantycznej galerii handlowej w miejscu obecnego hipermarketu TESCO nie powinna mieć miejsca przygotowaliśmy propozycje wystąpień do urzędów uczestniczących w postępowaniu środowiskowym oraz wystąpienie do BOŚ Urzędu m. st. Warszawy o uznanie za stronę w tym postępowaniu.

pismo do mieszkańców