WYMIANA LEGALIZACYJNA WODOMIERZY W BUDYNKU PRZY UL. BRONIKOWSKIEGO 55, II TERMIN WYMIANY

16 maja 2023

Bronikowskiego 55 – wymiana legalizacyjna wodomierzy, II Termin