Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowo- Budowlana ” Osiedle Kabaty” zarejestrowana została 21 .06. 1994 r. na mocy Uchwały nr 3 z dnia 15.06.93 r. Zebrania Przedstawicieli w wyniku podziału Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej ” Natolin”. Figuruje w Rejestrze Spółdzielni pod KRS Nr 0000056262. Posiada numer identyfikacyjny REGON 010712106 oraz NIP 525 – 10 – 00- 112.
Spółdzielnia liczy sobie 2366 członków (stan na koniec 2015 r.) w tym 296 współmałżonków, 183 oczekujących.

W starszej części Osiedla z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych znajdują się budynki zbudowane w technologii “wielkiej płyty”.
Od 1997 r. Spółdzielnia rozpoczęła budowę nowych mieszkań w obrębie ulic: Wąwozowa, Al. KEN, Kiepury, Bronikowskiego w technologii tradycyjnej.
Obecnie Spółdzielnia zarządza 2449 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej 152.840,36 m2 .

STAN PRAWNY

Tereny , na których Spółdzielnia buduje, w 1997 r. zostały przekazane aktem notarialnym przez Gminę w użytkowanie wieczyste Spółdzielni do XI 2096 r. Dla tych nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr WA2M/00333949/8. Spółdzielnia posiada kompletną dokumentację projektową budynków, rozpoczęła budowę po otrzymaniu wymaganych prawem pozwoleń na budowę.

WIARYGODNOŚĆ

Spółdzielnia zatrudnia doświadczoną i sprawdzoną kadrę pracowniczą. Zarządza budynkami w starszej i nowej części Osiedla. Posiada znaczne środki finansowe na kontach bankowych i reguluje na bieżąco wszelkie zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania względem kontrahentów.
Nasi klienci nie mają trudności w uzyskiwaniu indywidualnych kredytów w bankach.

NAGRODY i DYPLOMY

PODZIEKOWANIA DLA SMB OSIEDLE KABATY:

PRACOWNICY NASZEJ ADMINISTRACJI ZOSTALI WYRÓŻNIENI: