ZARZĄD SMB „OSIEDLE KABATY” APELUJE DO MIESZKAŃCÓW, ABY BĘDĄC ŚWIADKAMI WANDALIZMU I DEWASTACJI MIENIA, NIEZWŁOCZNIE ZGŁASZALI TAKIE INFORMACJE NA POLICJĘ, DO STRAŻY MIEJSKIEJ LUB DO DOWÓDCY OCHRONY NA TERENIE SPÓŁDZIELNI “OSIEDLE KABATY”

21 stycznia 2020

Pismo