ZARZĄD SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS NA REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEJ USŁUGI UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH ZACHODNIEJ CZĘŚCI OSIEDLA KABATY.

12 stycznia 2021

Formularz ofertowy.

Mapa terenów SMB Osiedle Kabaty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Wzór oświadczenia o potencjale Wykonawcy i ilości pracowników.

Wzór Umowy.

Zapytanie ofertowe.