zmiany opłat z tytułu najmu

22 stycznia 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „Osiedle Kabaty” informuje, że  od dnia 01.02.2020 r. na mocy niżej wymienionych uchwał, zmianie ulegają opłaty:

Uchwała Zarządu numer 1/2020 z dnia 08.01.2020 r. – zmiana stawki czynszu najmu pomieszczeń gospodarczych z kwoty 6,00 zł/m2 netto na 8,00 zł/m2 netto

uchwała nr 1 ws. zmiany stawki czynszu najmu pomieszczeń gosp

 

Uchwała Zarządu numer 2/2020 z dnia 08.01.2020 r. – zmiana stawki czynszu najmu miejsc parkingowych zabezpieczonych blokadą z kwoty netto 37,89 zł/miejsce parkingowe na 40,00 zł/miejsce parkingowe netto;

uchwała nr 2 ws. zmiany stawki czynszy najmu miejsc park. z blokadą

 

Uchwała numer 4/2020 z dnia 08.01.2020 r. – zmiana stawki czynszu najmu powierzchni terenu z obowiązującej kwoty netto 15,00 zł/m2 na 18,00 zł/m2 netto;

uchwała nr 4 ws. zmiany stawki czynszu najmu powierzchni terenu