Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Osiedle Kabaty” zaprasza Członków Spółdzielni do wzięcia udziału w przetargu na zbycie prawa do lokalu mieszkalnego nr 18 położonego przy ul. Bronikowskiego 4A w Warszawie

10 kwietnia 2018

ogłoszenie – przetarg – Bronikowskiego 4 lok. 18

specyfikacja istotnych warunków przetargu – Bronikowskiego 4 lok. 18

formularz ofertowy – przetarg – Bronikowskiego 4 lok. 18