ZAWIADOMIENIE O III, OSTATNIM TERMINIE PRZEGLĄDU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I GAZU W BUDYNKACH: BRONIKOWSKIEGO 1, WĄWOZOWA 4 I WĄWOZOWA 6

23 listopada 2023

Wąwozowa 6_III termin przeglądu

Wąwozowa 4_III termin przeglądu

Bronikowskiego 1_III termin przeglądu