ZAWIADOMIENIE O III TERMINIE (OSTATECZNYM) LEGALIZACYJNEJ WYMIANY WODOMIERZY WRAZ Z ZAWORAMI W BUDYNKU PRZY UL. WAŃKOWICZA 4

13 maja 2024

Wańkowicza 4, klatka 1, III termin

Wańkowicza 4, klatka 2, III termin

Wańkowicza 4, klatka 3, III termin

Wańkowicza 4, klatka 4, III termin

Wańkowicza 4, klatka 5, III termin

Wańkowicza 4, klatka 6, III termin

Wańkowicza 4, klatka 7, III termin