Zawiadomienie o legalizacyjnej wymianie wodomierzy w budynku przy ul. Bronikowskiego 1

8 marca 2024

Bron. 1 kl. I

Bron. 1 kl. II

Bron. 1 kl. III

Bron. 1, kl. IV

Bron. 1 kl. V

Bron. 1 kl. VI

Bron. 1 kl. VII

Bron. 1 kl. VIII

Bron. 1 kl. IX

Bron. 1, kl. X

Bron. 1, kl. XI, 2

Bron. 1 kl. XII

Bron. 1 kl. XIII

Bron. 1, kl. XIV

Bron. 1, kl. XV