ZAWIADOMIENIE O LEGALIZACYJNEJ WYMIANIE WODOMIERZY W BUDYNKU PRZY UL. WAŃKOWICZA 2 KL. 2, 3, 10, 11, 13

15 kwietnia 2024

Wańkowicza 2 kl. 2

Wańkowicza 2 kl. 2 cd.

Wańkowicza 2 kl. 3

Wańkowicza 2 kl. 10

Wańkowicza 2 kl. 11

Wańkowicza 2 kl. 13

Wańkowicza 2 kl. 13 cd.