Zawiadomienie o legalizacyjnej wymianie wodomierzy w budynku przy ul. Wąwozowej 6 w Warszawie

3 kwietnia 2024

Wąwozowa 6_klatka 1

Wąwozowa 6_klatka 2

Wąwozowa 6_klatka 3 cz. 1

Wąwozowa 6, klatka 3, cz. 2

Wąwozowa 6, klatka 3, cz. 3

Wąwozowa 6_klatka 4

Wąwozowa 6_klatka 5

Wąwozowa 6_klatka 6

Wąwozowa 6_klatka 7

Wąwozowa 6_klatka 8

Wąwozowa 6_klatka 9

Wąwozowa 6_klatka 10 cz. 1

Wąwozowa 6_klatka 10 cz. 2

Wąwozowa 6_klatka 11 cz. 1

Wąwozowa 6_klatka 11 cz. 2

Wąwozowa 6_klatka 12

Wąwozowa 6_klatka 13