zawiadomienie o rozpoczęciu prac polegających na wymianie instalacji przeciwpożarowej oraz zimnej wody w budynku wąwozowa 6, klatki 8-13

3 stycznia 2022

Wąwozowa 6_zawiadomienie o rozpoczęciu prac