Zawiadomienie o terminach wymiany legalizacyjnej liczników energii elektrycznej w budynku Wańkowicza 2

21 lipca 2022

Wańkowicza 2 lokale 3 – 64 wymiana liczników energii elektrycznej

Wańkowicza 2 lokale 65 – 134 wymiana liczników energii elektrycznej

Wańkowicza 2 lokale 135 – 202 wymiana liczników energii elektrycznej

Wańkowicza 2 lokale 203 – 235 wymiana liczników energii elektrycznej