ZAWIADOMIENIE O TERMINIE OBOWIĄZKOWEGO PRZEGLĄDU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU PRZY UL. WAŃKOWICZA 4, KLATKI 1, 2, 3 oraz 6, 7

25 maja 2023

Wańkowicza 4, klatki 1, 2, 3 – przegląd elektryczny

Wańkowicza 4, klatki 6, 7 – przegląd elektryczny