Zawiadomienie o terminie wyłożenia projektu uchwały ws. określenie przedmiotu odrębnej własności w nieruchomości przy ulicy Rosoła 13 w Warszawie

28 czerwca 2017

Działając na podstawie art. 42 i 43 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 4, poz. 27,  z późn. zm.) Zarząd SMB „Osiedle Kabaty” zawiadamia, że od dnia 5.07.2017 r. w siedzibie Spółdzielni pokój 102 przy ulicy Bronikowskiego 9 w Warszawie wyłożony zostanie Projekt Uchwały w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali w nieruchomości znajdującej się przy ulicy Rosoła 13 w Warszawie.

zawiadomienie