ZAWIADOMIENIE O WSTRZYMANIU DOSTAWY CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU WĄWOZOWA 6 KLATKI 8-13 W DNIU 11.08.2022 R. W GODZINACH 8.30 – 12.00

10 sierpnia 2022

Wąw. 6_ wył. CW 11_08_22