ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ANKIETY W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OCHRONĘ W 2022 R. W BUDYNKACH WĄWOZOWA 6 I 8

2 marca 2022

Wyniki ankiety Wąwozowa 6 i 8