ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ANKIETY W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OCHRONĘ W 2023 R. W BUDYNKACH PRZY UL. WAŃKOWICZA 4 I WAŃKOWICZA 6

17 listopada 2022

Wyniki ankiety Wańkowicza 4 i Wańkowicza 6.