ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ANKIETY W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OCHRONĘ W 2023 R. W BUDYNKACH PRZY UL. WĄWOZOWEJ 6 I 8

17 listopada 2022

Wyniki ankiety Wąwozowa 6 i Wąwozowa 8