ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH ANKIETY W SPRAWIE ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT ZA OCHRONĘ W 2023 R. W BUDYNKU PRZY UL. WAŃKOWICZA 2

17 listopada 2022

Wyniki ankiety Wańkowicza 2.