Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 10.06.2017

17 maja 2017

zawiadomienie o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia