Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

16 czerwca 2023

Zarząd SMB “Osiedle Kabaty” zawiadamia, że działając na podstawie §46 ust.1 Statutu Spółdzielni zwołuje na dzień 17 czerwca 2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

zawiadomienie