Zawiadomienie

3 października 2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że od dnia 01.01.2016r. wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2  powierzchni użytkowej mieszkania wynosić będzie  3,33 zł

Podstawa prawna:
Obwieszczenie  Ministra  Infrastruktury i Rozwoju  z  dnia 13 listopada 2015r. w sprawie  wysokości  normatywu  miesięcznych  spłat  kredytu  mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni  użytkowej  lokalu (Monitor Polski z dnia 30.11.2015r. poz. 1153)