Zestawienie spraw zgłoszonych podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 28.03.2022 r.

7 kwietnia 2022

Zestawienie spraw zgłoszonych na spotkaniu 28.03.2022.