Zmiana organizacji ruchu na terenie osiedla w dniach 8.04-19.04 zgodnie z załączoną mapą.

5 kwietnia 2024

MAPA