zmiany opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podatku od nieruchomości oraz za usługi indywidualnej ochrony

22 stycznia 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowo – Budowlanej „Osiedle Kabaty” informuje, że od dnia 01.03.2020 r. na mocy niżej wymienionych uchwał, zmianie ulegają opłaty:

Uchwała Zarządu numer 6/2020 z dnia 20.01.2020 r. – zmiana sposobu naliczania oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana stawek podatku od nieruchomości; 

uchwała nr 6 ws. zmiany sposobu obliczania oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości

Uchwała Zarządu numer 7/2020 z dnia 20.01.2020 r. – zmiana stawek opłat za usługi indywidualnej ochrony w nieruchomościach przy ul. Wańkowicza 2, 4, 6 oraz ul. Wąwozowej 6 i 8;

uchwała nr 7 ws. zmiany stawek opłat za usługi ochrony