II Termin przeglądu wentylacji i gazu w budynkach przy ul. Bronikowskiego 2A, 4, Dembego 17 A, 18 A, 19, 20 A, 21, 22.

22 czerwca 2023

II termin przeglądu wentylacji i gazu. Dot. mieszkańców u których nie przeprowadzono przeglądu w I terminie.