Dział Techniczno-Eksploatacyjny – Administracja – ul. Bronikowskiego 9

Dariusz Szczęsny – Kierownik Działu Techniczno- Eksploatacyjnego – pok. 104

tel. 22 546 63 67

St. Administrator – Anna Miakinin – pok. 102

budynki: Bronikowskiego 1, Wąwozowa 2, 4, 6 i 8, 

tel. 22 546 63 01,

606-374-224  w godz. pracy Spółdzielni    

St. Administrator – Gracjan Prus – pok. 102

budynki: Bronikowskiego 2, 2a, 4 i 4a, Dembego 17a, 18a, 19, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 23c, 28, 30, Rosoła 7, 9, 11, 13, 15 i 17,  

tel. 22 546 63 53,

662-113-424 w godz. pracy Spółdzielni    

St. Administrator – Andrzej Niedolistek – pok. 102

budynki: Bronikowskiego 55, Wańkowicza 2, 4, 4a i 6 

tel. 22 546 63 52,

696-090-648 w godz. pracy Spółdzielni

Inspektor nadzoru robót elektrycznych – pok. 104 tel. 22 546 63 67
Inspektor nadzoru robót sanitarnych- pok. 105 tel. 22 546 63 68
Inspektorzy nadzoru robót  budowlanych- pok. 105 tel. 22 546 63 66