III Termin przeglądu wentylacji i gazu w budynkach przy ul. Bronikowskiego 2/2A, 4/4A, Dembego 19, 17A, 18A, 20, 20A, 21, 22, 22A.

6 lipca 2023

Ogłoszenie o przeglądach III termin