SMB “OSIEDLE KABATY” OGŁASZA KONKURS OFERT NA REMONT KLATEK SCHODOWYCH NR I: W BUDYNKU DEMBEGO 28 I ROSOŁA 15 ORAZ KLATKI SCHODOWEJ NR III W BUDYNKU DEMBEGO 24

16 lutego 2024

ogłoszenie o konkursie ofert

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1 – zakres prac

załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

załącznik nr 4 – umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

projekt umowy