ZAWIADOMIENIE O III, OSTATNIM TERMINIE PRZEGLĄDU INSTALACJI WENTYLACYJNEJ I GAZU W BUDYNKACH: WAŃKOWICZA 2, WAŃKOWICZA 4 I WAŃKOWICZA 6

23 listopada 2023

Zawiadomienie o III terminie przeglądu instalacji wentylacyjnej i gazowej w budynku Wańkowicza 2

Zawiadomienie o III terminie przeglądu instalacji wentylacyjnej i gazowej w budynku Wańkowicza 4

Zawiadomienie o III terminie przeglądu instalacji wentylacyjnej i gazowej w budynku Wańkowicza 6